Blog bez bolesti s úsměvem

Zajímavé články a rady o životě bez zbytečné bolesti pohybového aparátu.

McKenzie metoda

Co je McKenzie metoda a je pro mě vhodná? 

McKenzie metoda- Mechanická diagnostika a terapie (MDT) je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů, vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem.

McKenzie metoda je komplexním léčebným postupem se spolehlivými principy a zásadami.  

Vyšetření a terapie se odvíjí od subjektivních pocitů pacienta objektivním zhodnocením terapeuta. K tomu pomáhají cílené otázky a opakované pohyby. 

Po vyšetření získáte od terapeuta pohyb nebo pozici, kterou budete provádět doma. 

V tomto se liší od jiných metod a postupů, protože nebude potřeba série několika složitých cviků.  

Je pro Vás metoda vhodná? 

  1. Existuje během dne období, kdy nemáte bolesti? Dokonce i deset minut?
  2. Došlo u Vás k několika epizodám bolesti v dolní části zad nebo krční páteře během několika uplynulých měsíců nebo let?
  3. Cítíte se obvykle hůře během nebo ihned po dlouhodobějším předklonu nebo vyhrbení, jako např. při vysávání, žehlení, sezení v autě?
  4. Cítíte se obvykle hůře, když delší dobu sedíte nebo se zvedáte z polohy v sedě? Např.při práci na počítači?
  5. Je vaše bolest obvykle spojena s nějakou konkrétní aktivitou? Jinými slovy, pokud tuto konkrétní aktivitu nevykonáváte, jste pak bez bolesti?
  6. Cítíte se obvykle hůře při nečinnosti a lépe v pohybu?
  7. Je vám obvykle lépe při lehu na břiše? (Pokud to budete zkoušet, je možné, že v prvních několika minutách se budete cítit hůře, a poté bolest pomine. V takovém případě je odpověď na otázku ano.)
  8. Je Vám obvykle lépe při chůzi (platí pro dolní část zad)?
  9. Mezi obdobími bez bolesti- jste schopni se pohybovat všemi směry? 
  10. Pokud cítíte bolest do hýždě (ramena) nebo lýtka (paže), jsou chvíle, kdy bolest z těchto částí zcela odezní a to i přesto, že cítíte stále bolest v zádech? 

Pokud jste odpověděli “ano” na alespoň 4 otázky, bude pro Vás mechanická terapie zřejmě vhodná. 

Pokud by mechanická terapie vhodná nebyla, věřte, že si poradíme i jinak, je pro nás důležité přizpůsobit terapii každému z Vás.

Další články:

Všechny články