O nás

Až 80% lidí západní civilizace někdy pocítilo bolest zad, pro více než třetinu se jedná o každodenní rutinu. Naše páteř má vysoké kompenzační možnosti, ale není nesmrtelná, proto se o ní musíme správně starat.

Za většinu potíží si můžeme sami. Jsou důsledkem našich špatných životních návyků v každodenním životě, především pak při práci.

Naší prioritou je Vaše spokojenost, proto Vám nabízíme ty nejlepší odborné služby k podpoře Vašeho zdravého a bezbolestného pohybu.

TMgr. Lucie Dlasková

Mgr. Lucie Dlasková

Dokončila magisterské vzdělání na FTVS UK v Praze a nyní se věnuje stále častějším bolestem zad u stále mladších dospělých pacientů. Pro zvyšující se počet pacientek s poruchou svalů pánevního dna pomáhá s osvětou, léčbou funkční sterility, inkontinencí a bolestivou menstruací. Dále se také věnuje manuální lymfodrenáži a masážím pro těhotné.

Její snahou je pomoci těm, kteří se chtějí do procesu uzdravování zapojit jako aktivní prvek a ne jen pasivně přijímat často nefunkční terapii. Tělo funguje jako celek, ale je ovlivňován více než jen jedním faktorem. Proto je důležité nalézt na příčinu obtíží a neřešit pouze následky.

Více o mně

Mé vzdělání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Baklářské studium fyzioterapie
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Magisterské studium fyzioterapie
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru

Certifikáty a kvalifikace

 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Manuální lymfodrenáž
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Terapie ramene
 • Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence
 • Mít či nemít dítě
 • Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu
 • Akrální koaktivační terapie
 • Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury – základní kurz
 • Instruktor zdravotního plavání II. třídy
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace postury
 • Koncept Roller Core Training
 • Fyioterapie funkce 1: Forma- Funkce-Facilitace
 • Terapie Temporomandibulárního kloubu

Pracovní zkušenosti

Objednat
TBc. ELIŠKA KUTINOVÁ

Bc. ELIŠKA KUTINOVÁ

Absolvovala bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu. V terapii se věnuje dospělým a starším dětem. V praxi řeší problémy komplexně a nahlíží na člověka jako na celek, nikoliv jen na jeho jednotlivé části.

Využívá technik měkkých tkání, mobilizací, základů viscerální terapie (terapie vnitřních orgánů), prvky z DNS konceptu dle prof. Koláře, z Vojtovy reflexní terapie, senzomotorickou stimulaci či prvky z jógy. Též se věnuje skupinovému cvičení pro zdravá záda a zlepšení kondice.

„Nejčastěji se věnuji pacientů s bolestmi v oblasti zad. Příznaky bývají podobné, ale příčiny obvykle různé.“

Více o mně

Mé vzdělání

SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží
SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží obor Laboratorní asistent
SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží
SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží obor Diplomovaný laboratorní asistent
2. LF Univerzita Karlova
2. LF Univerzita Karlova obor Fyzioterapie
2. LF Univerzita Karlova
2. LF Univerzita Karlova obor Fyzioterapie - navazující magisterské

Certifikáty a kvalifikace

 • 2018 Forma, funkce, facilitace (pořádané Centrem komplexní péče Sámova s.r.o.)
 • 2018 Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí (pořádané Spinální jednotkou při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNM ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s.)
 • 2017 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (pořádané FTVS Univerzity Karlovy)
 • 2019 Úvod do metody viscerální manipulace (Centrum komplexní péče Dobřichovice)

Pracovní zkušenosti

Objednat