O nás

Až 80% lidí západní civilizace někdy pocítilo bolest zad, pro více než třetinu se jedná o každodenní rutinu. Naše páteř má vysoké kompenzační možnosti, ale není nesmrtelná, proto se o ní musíme správně starat.

Za většinu potíží si můžeme sami. Jsou důsledkem našich špatných životních návyků v každodenním životě, především pak při práci.

Naší prioritou je Vaše spokojenost, proto Vám nabízíme ty nejlepší odborné služby k podpoře Vašeho zdravého a bezbolestného pohybu.

TMgr. Lucie Dlasková

Mgr. Lucie Dlasková

Dokončila magisterské vzdělání na FTVS UK v Praze a nyní se věnuje stále častějším bolestem zad u stále mladších dospělých pacientů. Pro zvyšující se počet pacientek s poruchou svalů pánevního dna pomáhá s osvětou, léčbou funkční sterility, inkontinencí a bolestivou menstruací. Dále se také věnuje manuální lymfodrenáži a masážím pro těhotné.

Její snahou je pomoci těm, kteří se chtějí do procesu uzdravování zapojit jako aktivní prvek a ne jen pasivně přijímat často nefunkční terapii. Tělo funguje jako celek, ale je ovlivňován více než jen jedním faktorem. Proto je důležité nalézt na příčinu obtíží a neřešit pouze následky.

Více o mně

Mé vzdělání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Baklářské studium fyzioterapie
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Magisterské studium fyzioterapie
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru

Certifikáty a kvalifikace

 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Manuální lymfodrenáž
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Terapie ramene
 • Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence
 • Mít či nemít dítě
 • Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu
 • Akrální koaktivační terapie
 • Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů
 • Akupresura v systému celotělové akupunktury – základní kurz
 • Instruktor zdravotního plavání II. třídy
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace postury
 • Koncept Roller Core Training
 • Fyioterapie funkce 1: Forma- Funkce-Facilitace
 • Terapie Temporomandibulárního kloubu

Pracovní zkušenosti

Objednat
TBc. FREDERIK MÁNI, DiS.

Bc. FREDERIK MÁNI, DiS.

Vystudoval fyzioterapii v Českých Budějovicích a dále se rozhodl rozšiřovat svoje znalosti také o postupy tradiční čínské medicíny – např. akupunktura bez jehliček, baňkování, moxování, čchi kung či dietetikum.

Stoupající počet lidí s dlouhodobými obtížemi hledá řešení svých problémů na rehabilitačních pracovištích, kde jim obvykle dočasně nebo neúplně pomohou. Často tyto obtíže nereagují na klasické přístupy západní fyzioterapie, protože nejsou způsobeny pouze hmotným aspektem lidského těla.

Stará čínská medicína nerozděluje člověka na součástky, ale snaží se o harmonické propojení těla na všech úrovních. Kombinace fyzioterapie a čínské medicíny umožňuje najít řešení pro fyzické obtíže nad kterými jiní zlomili hůl.

Více o mně

Mé vzdělání

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Specializace ve zdravotnictví
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Ekonomika a management
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Ekonomika a management Firemní management
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Vyšší odborná škola ekonomicko-právní, s. r. o. Ekonomika a management Firemní management

Certifikáty a kvalifikace

 • 2019 Fyzioterapie fasciálních tkání
 • 2018 Dornova metoda PLUS – pokračující Mobilizace v kontextu svalových řetězců
 • 2017 Shiatsu a Shin Tai Neurorehabilitace poruch CNS a PNS
 • 2017 Akupunktura I.
 • 2016 Dornova metoda PLUS Terapie funkčních poruch pánevního dna, inkontinence, kostrčový syndrom, bolestivé stavy v těhotenství a po porodu
 • 2016 Terapeutické využití Temtex tapu
 • 2015 Neurodegenerativní, neurometabolické a neurogenetické onemocnění v praxi

Pracovní zkušenosti

Objednat
TBc. ELIŠKA KUTINOVÁ

Bc. ELIŠKA KUTINOVÁ

Absolvovala bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu. V terapii se věnuje dospělým a starším dětem. V praxi řeší problémy komplexně a nahlíží na člověka jako na celek, nikoliv jen na jeho jednotlivé části.

Využívá technik měkkých tkání, mobilizací, základů viscerální terapie (terapie vnitřních orgánů), prvky z DNS konceptu dle prof. Koláře, z Vojtovy reflexní terapie, senzomotorickou stimulaci či prvky z jógy. Též se věnuje skupinovému cvičení pro zdravá záda a zlepšení kondice.

„Nejčastěji se věnuji pacientů s bolestmi v oblasti zad. Příznaky bývají podobné, ale příčiny obvykle různé.“

Více o mně

Mé vzdělání

SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží
SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží obor Laboratorní asistent
SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží
SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží obor Diplomovaný laboratorní asistent
2. LF Univerzita Karlova
2. LF Univerzita Karlova obor Fyzioterapie
2. LF Univerzita Karlova
2. LF Univerzita Karlova obor Fyzioterapie - navazující magisterské

Certifikáty a kvalifikace

 • 2018 Forma, funkce, facilitace (pořádané Centrem komplexní péče Sámova s.r.o.)
 • 2018 Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí (pořádané Spinální jednotkou při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNM ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s.)
 • 2017 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (pořádané FTVS Univerzity Karlovy)
 • 2019 Úvod do metody viscerální manipulace (Centrum komplexní péče Dobřichovice)

Pracovní zkušenosti

Objednat