Individuální fyzioterapie

Individuální fyzioterapie

Při individuálním fyzioterapii se používají techniky manuální medicíny pro ovlivnění bolestivých stavů a korekci dysbalancí pohybového systému. Svalová nerovnováha je nejčastější příčinou bolestí zad a celého pohybového aparátu.

Součástí je komplexní kineziologické vyšetření, anamnestický dotazník a návrh terapie včetně nácviku správného držení těla, ergonomie běžných denních činností a poloh (např. při práci, sedu, stoji, spánku).

Samozřejmostí je zařazení nových pohybových stereotypů do všedních činností, aby se minimalizovalo riziko recidivy obtíží. Dále posilování oslabených svalových skupin a protahování zkrácených (přetížených svalových skupin) k čemuž lze například využít LTV na míči a nestabilních plochách.

Pro úspěšnou terapii lze také využít několik speciálních technik, které umožňují dosažení ještě specifičtějších účinků a zvyšují tak pravděpodobnost úspěšné terapie.

Objednat na terapii Cena terapie od: 1150 Kč

Terapeutické metody

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace je cvičební postup založený na neurofyziologickém odkladě. Aktivace svalového aparátu se dosahuje pomocí smyslového vnímání pohybu. To vytváří zpětnou vazbu pro jemnou korekci a možnost koordinovaného projevu specifikovaným pohybem (např. chůze). Je vhodný pro odstranění svalové nerovnováhy, rozbití špatných pohybových stereotypů a stabilizaci správného držení těla ve stoji, v sedě, při chůzi.

Tato technika obsahuje kožní dráždění plosek nohou a aktivaci stabilizačních svalů soustavu balančních cviků (postupně i cvičení na míčích, labilních plochách aj.) v různých polohách. Cílem je pak zautomatizovat tyto pohyby a reakce pro běžný denní režim.

Indikace

 • Nestabilní koleno a kotník
 • Nedostatečná fixace v oblasti pánve a spodních zad,
 • Hypermobilita a svalová dysbalancí pohybového aparátu
 • Chronické vertebrogenní obtíže (bolesti zad)
 • Vadné držení těla
 • Idiopatická skolióza
 • Poúrazové a pooperační stavy pohybového aparátu
 • Poruchy rovnováhy, hluboké citlivosti
Objednat na terapii Cena terapie od: 1150 Kč
Metoda podle paní Ludmily Mojžíšové

Metoda podle paní Ludmily Mojžíšové

Jedná se o speciální metodu rehabilitační léčby některých funkčních typů ženské i mužské sterility a bolestí zad. Metoda dle Ludmily Mojžíšové je založena na reflexním ovlivnění pohlavních orgánů a nervosvalového aparátu pánevního dna.  

Léčba prokazuje velkou účinnost díky kombinaci měkkých a mobilizačních technik v oblasti žeber, pánevního dna, bederní páteře, křížové kosti, pánve a kostrče s aktivním cvičením.

Soubor deseti cviků je zaměřený na posílení břišních a hýžďových svalů, které spolu se svaly pánevního dna a bránicí mají na starosti správné postavení pánve a trupu. To vše je nutné ke správnému fungování lidského těla.

Indikace

 • Problémy s otěhotněním, donošením plodu (léčba funkční sterility), opakované potraty, pro ženy podstupující mimotělní oplodnění.
 • V těhotenství – modifikované cviky, které usnadňují porod.
 • Bolesti zevních pohlavních orgánů, bolest při pohlavním styku, chybění orgasmu
 • Absence menstruačního krvácení u mladých dívek
 • Nepravidelná či bolestivá menstruace
 • Hypoplazie (neúplné vyvinutí) dělohy, obrácená poloha dělohy, neprůchodnost vejcovodů
 • Pomáhá ženám v období klimakteria
 • Stresová inkontinence, obstipace (zácpa)
 • Zlepšení patologického spermiogramu u mužů
 • Vertebrogenní potíže (Bolesti zad, hlavy, migréna,…)
 • Bolesti kyčlí a kostrče

Účinky

Úspěšnost metody u žen (tedy počet otěhotnění) je 30–33%.

Při pravidelném cvičení této metody 70–80 % pacientů potvrzuje zlepšení bolestí hlavy a páteře.

60% úspěšnost při řešení absence menstruačního krvácení u mladých dívek. Muži zlepšení o 37 % na poli oligospermie.

Postup

Léčba funkční sterility většinou trvá po dobu šesti měsíců a vyžaduje spolupráci a aktivní přístup klienta, jelikož samotné uvolňovací techniky prováděné fyzioterapeutem nemusí mít dlouhodobý účinek, proto je velice důležité provádět pravidelně naučené cviky pro posílení a zpevnění pohybového aparátu.

Školený fyzioterapeut při první návštěvě provede kineziologický rozbor a dle jeho výsledku pak provede terapii – mobilizaci žeber, páteře, pánve, uvolní či nastimuluje potřebné svaly a doporučí cviky.

Při další návštěvě cca za týden dojde ke kontrole, případně dalším potřebným mobilizacím a je-li to nutné, provede se i mobilizaci kostrče per rektum.

U nás nabízíme možnost docházet na  skupinové cvičení dle paní Mojžíšové. Jedná se o malé skupinky max.3 klientky, které cvičí pod dohledem fyzioterapeuta.

Je vhodné, aby klientka byla nejprve vyšetřena svým gynekologem, aby byly vyloučené možné orgánové problémy.

Objednat na terapii Cena terapie od: 1150 Kč
ACT – akrální koaktivační terapie

ACT – akrální koaktivační terapie

Metoda ACT využívá některých základních myšlenek metody Roswithy Brunkow a rozvíjí vybrané neurofyziologické principy. Za hlavní terapeutický prostředek metody jsou označována napínací vzpěrná cvičení.

ACT využívá pohybové vzory vycházející z poloh fyziologického motorického vývoje dítěte a jeho variant. A protože svalové řetězce začínají a končí na akrech (ruce a nohy), vede jejich aktivace nebo útlum pomocí exteroreceptivních a proprioreceptivních stimulů ke specifické odpovědi na trupu.

Pomocí vzpěru o kořeny dlaní a paty ve specifických pozicích jedinec dosahuje napřímení páteře a stabilizace končetin a trupu. Základem tak jsou maximální volní dorzální flexe rukou a nohou (vzpěr) proti pevné nebo pomyslné ploše, kdy dochází k vzpřímenému držení osového orgánu a k aktivnímu držení těla proti působení zevních sil. To je pak základem pro jakýkoliv další pohyb.

Opakováním těchto motorických stereotypů dochází postupně k procesu učení, což dále umožňuje dosáhnout nejen napřímení páteře a jeho udržení ve vzpěru, ale i možnost v průběhu vzpěru pozice měnit. V konečném důsledku je tento efekt viditelný i při běžných denních činnostech a zátěžových situacích.

Indikace

 • Bolestivé stavy páteře a kloubů = vertebrogenní obtíže
 • Poúrazové a pooperační stavy včetně hernie disku, menisků kolene, kotníků, ramenních kloubů, totálních endoprotézy aj.
 • Při nutnosti stabilizace páteře a zvýšení svalové síly u svalů trupu
 • Neurologické diagnoźy – CMP, DMO, periferní parézy
 • Degenerativní onemocnění
 • Funkční poruchy pohybového aparátu
 • Dysfunkce svalů pánevního dna
 • Fekální nebo stresové močové inkontinence
 • Svalové dysbalancí, skoliózy
 • Plochonoží
 • Vadné držení těla

Účinky

 • Napřímení a stabilizace páteře, končetin a trupu.
 • Nespecifická mobilizace páteře a končetin.
 • Posílení svalových řetězců končetin a trupu ve vzájemné ko-kontrakci.
 • Možnost preventivní aktivity v rámci onemocnění pohybového aparátu.
 • Fixace nových pohybových vzorů.
 • Zlepšení kondice a pohybových dovedností.

 

Použitá literatura: Palačšáková Špringrová. I., Akrální koaktivační terapie (ACT), vyd. Ingrid Palaščáková Špringrová, REHASPRING, 2011. 142 s. ISBN 978-80-260-0912-2

Objednat na terapii Cena terapie od: 1150 Kč